ALTERNATIVA MEDICA

ZDRAVÍ TĚLA I MYSLI

CENTRUM CELOSTNÍ MEDICÍNYI JEDINÁ NÁVŠTĚVA PŘINÁŠÍ OKAMŽITOU POMOC A ÚLEVU !

Hypnoterapie

Nejstarší novodobý doklad o hypnotické technice pochází od dr. France Mesmera z konce 18. století.
Dr. James Braid, britský lékař zabývající se stavem změněného vědomí, dal hypnóze její jméno podle řeckého boha spánku Hypna.
Snad nejvýznamnější hypnoterapeut byl MUDr. Milton Erickson(+1980), který používal auto-hypnózu k překonání vlastní nemoci a později zasvětil svůj život pomoci druhým právě přes hypnózu. Jeho techniky nedirektivní hypnózy jsou dnes považovány za jedny z nejúčinnějších. Většina hypnoterapeutů používá Ericksonovskou hypnoterapii.

Samotný název hypnóza, jenž je, jak je výše zmíněno, odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna, je do jisté míry zavádějící. Nejedná se totiž o stav spánku, ale ve skutečnosti je hypnotický trans stavem hluboké relaxace a zvýšené vnímavosti, kdy je pozornost hypnotizovaného soustředěna na hypnotizéra a jeho sugesce.

Předpokladem pro navození stavu hypnózy je schopnost jedince pohroužit se do hypnózy, takzvaná hypnabilita. Na té do jisté míry závisí hloubka hypnózy, jíž je jedinec schopen dosáhnout.

Mnoho lidí si představuje, že přijdou za terapeutem - hypnotizérem a ten se na ně nějak podívá nebo něco udělá a tím způsobí zázrak, že všechny problémy se v okamžiku vyřeší samy.
Klient je vždy aktivním účastníkem celého snažení. Pouhé pasivní vyčkávání předurčuje společnou práci terapeuta a klienta k neúspěchu a je oboustrannou ztrátou času a energie. Naopak klient vědomý si faktu, že vše potřebuje svůj čas, a ochotný vynaložit určité úsilí, má solidní šanci na úspěch.

Zde je třeba zdůraznit několik faktů o hypnóze:

Nikdo nemůže být zhypnotizován proti své vůli!

Někteří lidé se obávají ztráty kontroly nad situací během hypnózy. Zapomeňte na filmy -
prakticky není možné přinutit člověka dělat něco, co sám nechce nebo co je v rozporu s jeho přesvědčením!

Rovněž není pravda, že v hypnóze na sebe člověk prozradí něco, co nechce.
Značná míra sebekontroly klientovi normálně zůstává.

Není-li zhypnotizovaný člověk z nějakého důvodu (akutní stav terapeuta) dehypnotizován (probuzen z hypnózy), přechází hypnóza v normální spánek, z něhož se po chvíli dotyčný probudí.

Rozhodně není vhodné hypnotizovat člověka trpícího závažnými neurologickými nebo psychiatrickými potížemi - ten by se měl předem informovat u svého lékaře.
Překážkou je i výrazněji podprůměrný intelekt.

Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni.

V každém případě je nezbytné, aby hypnózu prováděl zkušený lékař nebo terapeut s patřičným odborným vzděláním a praxí.Nikdy nepřipusťte, aby za vámi někdo přišel, aniž by odešel lepší a šťastnější.

Ma.Th. Copyright © Všechna práva vyhrazena ANNWNBOI "Jeane P"