ALTERNATIVA MEDICA

ZDRAVÍ TĚLA I MYSLI

CENTRUM CELOSTNÍ MEDICÍNYI JEDINÁ NÁVŠTĚVA PŘINÁŠÍ OKAMŽITOU POMOC A ÚLEVU !

EFT

Emotional Freedom Techniques (Technika emoční svobody)

Zakladateli této metody jsou Stanfordský inženýr Gary Craig a dr. Roger Callahan.
Samotnou EFT techniku navrhl a vytvořil ing. Gary Craig zjednodušením principů metody TFT dr. Rogera Callahana (TFT – thought field therapy - terapie myšlenkového pole).

EFT je založena na objevu, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému.

Původně byla vyvinuta k renovaci profese psychoterapie. Ukázalo se, že podstatně zredukovala čas potřebný pro psychoterapii, řádově z mnoha měsíců či roků na hodiny nebo dokonce minuty. Během těchto psychoterapeutických sezení docházelo také k podstatnému zlepšení tělesných problémů nebo nemocí. Zlepšuje se zrak, bolesti mizí, symptomy nemocí odeznívají, a tak dále.

Důvodem těchto zlepšení zdraví u pacientů je skutečnost, že EFT adresuje příčiny nemocí, které praktiky hlavního směru medicíny neberou příliš v potaz. Kupříkladu energetickému systému člověka a změnám, ke kterým v něm při nemoci dochází, je věnována malá nebo žádná pozornost, zrovna tak není kladena důležitost na emoční příčiny zdravotních problémů.
V EFT jsou tyto příčiny naopak středem pozornosti.
Proto není divu, že EFT dosahuje úspěchu tam, kde se současná medicína častěji vzdává. Dochází k tomu jednoduše právě proto, že v EFT se zaměřujeme na příčiny problému, které jiní většinou přehlížejí.

Velice stručně shrnuto je EFT technika založená na nových objevech v oblasti energetických drah v lidském těle a jejich propojení s psychologií, v podstatě se tedy jedná o psychologickou formu akupresury.
Tato metoda je obvykle velmi rychlá, je v každém případě nebolestivá, je naprosto bezpečná, její účinek je trvalý, každý se ji může snadno naučit a nejsou potřeba žádné nástroje ani léky.

Na závěr použiji slova jednoho z praktických lékařů, kteří již tuto metodu zahrnuli do své běžné praxe, doktora Erica Robinse.
“Jednoho dne se medicínská profese probudí a uvědomí si, že nevyřešené emocionální problémy jsou hlavní příčinou 85% všech nemocí. Od té chvíle bude metoda EFT jedním ze základních léčebných nástrojů … jak je už nyní pro mne.”

Nikdy nepřipusťte, aby za vámi někdo přišel, aniž by odešel lepší a šťastnější.

Ma.Th. Copyright © Všechna práva vyhrazena ANNWNBOI "Jeane P"