ALTERNATIVA MEDICA

ZDRAVÍ TĚLA I MYSLI

CENTRUM CELOSTNÍ MEDICÍNYI JEDINÁ NÁVŠTĚVA PŘINÁŠÍ OKAMŽITOU POMOC A ÚLEVU !

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TCM) patří k nejstarším a nejrozšířenějším diagnosticko-léčebným systémům na světě.
Je to jedinečný léčebný systém starý téměř 5000 let (první písemné zmínky o čínské medicíně se dochovaly v knize Huang Di Nei Jing; vnitřní kánon Žlutého císaře, který podle legendy vládl v letech 2698 až 2599 př.n.l.).

Jedním z hlavních znaků tradiční čínské medicíny je její přístup k nemoci a k člověku. V tradiční čínské medicíně se chápání lidského těla zakládá na holistickém pojetí vesmíru, jak je popisuje taoismus, a léčba nemocí je založena na diferenciální diagnostice syndromů. TCM nevidí nemoc izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se stavem celého organismu. Tento přístup je velmi důležitý, protože jen tak terapeut tradiční čínské medicíny dokáže najít kořen problému a neléčí jen jeho příznaky.

Původ TCM je ve starodávné čínské filozofii, jejímiž pilíři jsou tzv. „Teorie o Jinu a Jangu“ a „Učení o pěti prvcích“.

Jin a Jang jsou velice významné pojmy čínské filozofie. Projevují se jako dva aspekty každého jevu. Jejich původ se spojuje s rozdělením nedělitelného Tao, tzv. velkým předělem (Tai Ji). Jin a Jang jsou ve vzájemném protikladu a současně nemohou existovat jeden bez druhého. Jang bývá nejčastěji symbolizován jako mužský aspekt, projevuje se stoupáním, expanzí, rozdělováním, atd. Jin je naopak spojován s ženstvím, klesáním, stálostí, jednotou.
Náš organismus je ve své podstatě harmonický – jin a jang jsou v relativní rovnováze. Pokud ale převáží v našem životním stylu například jang (což není u moderního člověka nic neobvyklého – rychlost, uspěchanost, časté změny, stres, akční filmy apod.), dojde k potlačení jin – což může přivodit bolesti hlavy, nespavost, noční pocení, poruchy menstruačního cyklu, impotenci a mnoho dalších více či méně závažných poruch.

Pět prvků nám umožňuje popsat interakci mezi pěti různými druhy hmoty. Rozlišujeme tedy vzduch nebo také dřevo, oheň, zemi, kov a vodu, což jsou elementy pro lidskou existenci nepostradatelné a jejich vzájemné působení vytváří podmínky pro všechno dění světa.
V lidském těle je pět prvků zastoupeno především jako orgány, a to pět „řídících“, tzv. plných orgánů Cang (Zang) (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny) a šest „pomocných“, tzv. dutých orgánů Fu (žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý ohřívač). Dále rozlišujeme ještě tzv. zvláštní orgány Fu (mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha, někdy se uvádí žlučník). K orgánům Zang se přidružuje vždy některá z tělesných tkání a tekutin, určitý smyslový orgán (vývod), konkrétní emoční projev, atd.

Poslední z důležitých rysů, kterým se TCM vyznačuje, je její „přírodnost“. Bere člověka jako nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru.
Terapie je založena zcela na přírodních produktech převážně rostlinného původu a citlivé práci s lidským tělem. Nedodává tudíž do těla žádné uměle vytvořené látky, které často mohou mít vedlejší či nepředvídatelné účinky na organismus pacienta.

TCM využívá v praxi množství různých nástrojů.
Mezi nevýznamnější a zároveň nejvyužívanější patří:

Akupunktura - ovlivňování toku Qi v drahách pomocí vpichování tenkých jehliček do akupunkturních bodů.

Akupresura - působení na akupunturní body tlakem namísto jehliček.

Bylinná léčba - obvykle individuálně stanovená bylinná směs v různé formě, nejčastěji v odvaru, prášku či různých typů tablet.

Moxování - prohřívání akupunkturních bodů, drah a celých oblastí těla ovlivňuje tok Qi v drahách a doplňuje Jang.

Úprava stravy – čínská dietetika - dodržování dietetických zásad optimalizuje léčbu. Zásady jsou obecné – podle ročních období, podle denní doby apod. a individuální – podle konstituce a obrazu nemoci.

Cvičení Čchi-kung (Qigong) - mnoho stylů a sestav pro pěstování zdraví a ovlivňování činnosti orgánů a tak i navozování dynamické rovnováhy Jinu a Jangu v těle.

Masáže - různé typy hmatů zaměřené na doplňování nedostatku i rozptylování nadbytku. Při využití této metody jako hlavního nástroje pro léčbu je třeba pracovat s Qi.

Baňkování - aplikace skleněných či jiných baněk ovlivňuje pomocí podtlaku funkci této oblasti i činnost celého systému.


Léčba TCM je trochu běh na dlouhou trať a často je třeba změnit i životní styl.

Nikdy nepřipusťte, aby za vámi někdo přišel, aniž by odešel lepší a šťastnější.

Ma.Th. Copyright © Všechna práva vyhrazena ANNWNBOI "Jeane P"