ALTERNATIVA MEDICA

ZDRAVÍ TĚLA I MYSLI

CENTRUM CELOSTNÍ MEDICÍNYI JEDINÁ NÁVŠTĚVA PŘINÁŠÍ OKAMŽITOU POMOC A ÚLEVU !Jmenuji se Jana Pokorná a svou profesní dráhu jsem začínala jako biochemik.
Už v té době jsem se však velice zajímala o psychiku člověka a pravé příčiny zdravotních problémů a životních situací.
Při svém hledání jsem prošla mnoha různými kurzy a školami, kupř. Su-Jok terapie, Shiatsu terapie, Silvovy metody, rodinných konstelací, Auraterapie, EFT, NLP,..., studiem psychologie, hypnoterapie, medicíny – v základech hippokratovské, ale především tradiční čínské a ájurvédské, ale i studiem uměleckých oborů či feng-shui. Ve své praxi propojuji poznatky ze všech těchto oborů a čerpám i z bohatých osobních zkušeností.
Ač jsou veškerá studia z hlediska odbornosti velice důležitá, již zmíněné životní zkušenosti jsou, dle mého názoru, nedocenitelné, neboť, mimo jiné, umožňují lépe se vcítit do klienta a jeho situace. Z téhož důvodu nepreferuji tituly ani diplomy – ukončené studium mne ještě nedělá lepším člověkem.
Mým cílem se tak stalo vyhledávání a uzdravování pravých příčin našich problémů fyzických, psychických, ale i řešení nejrůznějších životních situací.
Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle toho volíme společně i způsob terapie, či hlavní způsob práce na dané situaci.
Dalšími informacemi, jako je podrobný výčet certifikátů, ukončených studijních programů a absolutorií, Vás nemíním zatěžovat, ty jsou k nahlédnutí v mé kanceláři, raději chci pracovat na Vaší pohodě a šťastném životě.

Nikdy nepřipusťte, aby za vámi někdo přišel, aniž by odešel lepší a šťastnější.

Ma.Th. Copyright © Všechna práva vyhrazena ANNWNBOI "Jeane P"